{{ message.head }}

{{ message.text }}

MIEJSCE PRACY

„Firma, w której świetnie się pracuje.”

To był jeden z głównych celów założycieli od samego początku działania firmy: stworzenie miejsca pracy, do którego chętnie się przychodzi. Miejsca, które poprzez swoją wyjątkową atmosferę przyciągnie ludzi utalentowanych, uczciwych i z poczuciem humoru, którzy stworzą „rodzinę” Lynki. Na początku lat 90. budowanie kultury organizacyjnej było dosyć innowacyjnym podejściem. Nadal zależy nam na dobrej atmosferze i tworzeniu bezpiecznego miejsca pracy. Cel ten realizujemy poprzez szereg działań, wśród których na podkreślenie zasługują:

 • Spotkania w gronie rodzin pracowników. Imprezy i warsztaty okolicznościowe czy pikniki to formy integracji, które pozwalają nam poznać się jeszcze lepiej na gruncie mniej formalnym.
 • Przejrzysta komunikacja z pracownikami. Prowadzi- my politykę otwartych drzwi, dzielimy się informacja- mi podczas spotkań pracowniczych, wysyłamy newsletter, korzystamy z tablic informacyjnych oraz dostępnych platform komunikacyjnych, takich jak Intranet, Whatsapp czy systemy konferencyjne.
 • Integracja. Prowadzimy program adaptacyjny dla pracowników z zagranicy.
 • Przedstawiciele Pracowników. Reprezentacja załogi wyłoniona w drodze wyborów bezpośrednich pełniąca rolę mostu komunikacyjnego i ciała doradczego. Na szczególne podkreślenie zasługuje jej zaangażowa- nie i konstruktywne podejście podczas kryzysu COVID-19.
 • Kontrole BHP. Wykonywane cyklicznie w ciągu roku przez specjalistyczną firmę.


Aby osiągnąć nasze ambitne cele potrzebujemy pierw- szoligowych pracowników. Zatrudniamy najlepszych i inwestujemy w ich rozwój, aby chcieli z nami zostać. Prowadzimy również rekrutacje wewnętrzne, oferując pracownikom możliwość sprawdzenia się na nowych stanowiskach.

Patrząc na statystyki, kobiety stanowią 60% z naszej 250-osobowej kadry i taką samą reprezentację procen- tową znajdziemy wśród kobiet zajmujących stanowiska kierownicze.

Oczywiście bycie dobrym pracodawcą oznacza w pierwszym rzędzie spełnienie wszystkich wymogów formalno-prawnych, zapewnienie bezpiecznych i higie- nicznych warunków pracy oraz uczciwego i konkuren- cyjnego wynagrodzenia.

Od 2013 roku Lynka posiada certyfikację WRAP, jest sygnatariuszem paktu ONZ Global Compact w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak również stosuje zasady Handlowego Kodeksu Etycznego (Ethical Trading Initiative). W 2020 otrzymaliśmy srebrny rating z audytu EcoVadis. Możemy też pochwalić się akredytacją firmy NIKE, którą odnawiamy rokrocznie od 2012 roku, kiedy to zostaliśmy wybrani przez NIKE do wykonania zdobień odzieży na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej.

PRZEJRZYSTE I BEZPIECZNE WARUNKI PRACY

Lynka stosuje przejrzysty sposób wynagradzania, dba o bezpieczne miejsce pracy i prowadzi działalność w sposób etyczny, stosując w codziennym działaniu poniższe zasady:

 • Zgodność z prawem i wymaganiami dotyczącymi miejsca zatrudnienia
 • Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
 • Zakaz pracy przymusowej
 • Zakaz zatrudniania nieletnich
 • Zakaz molestowania oraz stosowania przemocy
 • Wynagrodzenia i benefity przewidziane przez prawo
 • Regulaminowe godziny pracy
 • Ograniczone korzystanie z pracowników tymczasowych
 • Zakaz dyskryminacji
 • Wolność zrzeszania się i negocjacji grupowych

Zaloguj się